PESOYOGGIES ARÉNA

PESOYOGGIES ARÉNA

 

nabízí krytý prostor plachtové haly o rozměrech 15X32m s umělou trávou JUTAgrass Comfort a agility vybavením Kelbel a Duflex a vstupní odkládací temperovanou částí 18 m2 s přímým vstupem do haly.

 

Cena pronájmu k 1.1.2020:

 

Od 1.1 bude zahájen provoz ve dvou modech: zimní období (1.10-31.3) a letní období (1.4-30.9).

 

V zimním období je v ceně zohledněno jednak vytápění převlékací části a také větší potřeba osvětlení. Cena pro zimní provoz je stanovena:

 Všední dny:

8:00-14:00 390,- Kč/hod

14:00-22:00 460,- Kč /hod 

 Víkendy:

Cena je stanovena jednotně 460,- Kč/hod

K této ceně nejsou účtovány žádné další poplatky.

 

Pro letní provoz je cena pronájmu 400,- Kč/ hod s volitelnou položkou 50 Kč/hod osvětlení.

 

 

Pokud po Vás následuje jiný sport než agility, prosím, odkliďte překážky k zadní stěně. Děkujeme.

 

Rezervaci je možné zrušit 48 hodin předem v opačném případě je nutné rezervaci uhradit

 

Pravidla užívání PESOYOGGIES ARÉNY:

 1. Ve vyhrazeném čase pronájmu je za dění v PESOYOGGIESS aréně (dále jen hale) plně zodpovědný trenér nebo nájemce včetně úklidu překážek. V případě závad a škod je odpovědná osoba povinna tuto informaci neprodleně hlásit provozovateli PESOPARKu
 2. Vstup do haly je možný pouze v čisté obuvi vhodné pro umělou trávu. Přezutí je možné na gumových rohožích u vstupu do haly
 3. Před vstupem do haly musí být psi vyvenčeni. V případě vyvenčení psa v hale je nutné na místě uhradit poplatek 200 Kč a místo náležitě vyčistit přípravkem a ubrousky, které jsou k tomu určené přímo v hale
 4. Volné pobíhání psů po hale vyjma výcviku je zakázáno. Psi můžete umístit do odkládacích boxů nebo vlastních boxů
 5. Vstup do haly pouze s čistým psem
 6. Zákaz přivazování psů ke konstrukci haly, využijte odkládací boxy 
 7. Hárající feny mají vstup do haly zakázán, pokud provozovatel neurčí jinak
 8. Židličky, stolky a další pomůcky (mimo překážek) je možné stavět pouze na gumové rohože, které jsou v hale k dispozici
 9. Při odchodu z haly je odpovědná osoba povinná zkontrolovat řádné uzavření haly a zhasnutá světla
 10. V prostorách a okolo haly je přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm

Při nedodržení pravidel může provozovatel udělit pokutu až ve výši 1000 Kč.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny.

 

 

Dodržujte desatero PESOPARKu www.pesopark.cz

 

Desatero PESOPARKU

(provozní řád pro návštěvníky)


Vstupem do areálu každý návštěvník stvrzuje souhlas s provozním řádem PESOPARKu.
Tento provozní řád byl vytvořen za účelem nejen ochrany Vás a Vašich psů, ale i pro zajištění bezproblémového provozování PESOPARKu.

 1. Volné pobíhání psů v PESOPARKu je zakázáno, pokud provozovatel neurčí jinak.
 2. Psovod plně zodpovídá za svého psaŠkody způsobené psem nebo jím samým hradí psovod v adekvátní výši.
 3. Venčení psů v PESOPARKu je zakázáno.
 4. Psovod je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech.
 5. Vstup do PESOPARKu je povolen pouze zdravým a řádně naočkovaným psům.
 6. Provozovatel neručí za ztrátu či odcizení věcí návštěvníků PESOPARKu.
 7. Vstup do PESOPARKu je dobrovolný a na vlastní nebezpečí.
 8. Vstup hárajícím fenám je možný po dohodě s provozovatelem PESOPARKu.
 9. Účastníci výcviků mají povinnost dodržovat pokyny instruktorů.
 10. Za nezletilé návštěvníky PESOPARKu zodpovídá zákonný zástupce.

 

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Pet-medic +420 724 184 840
Provozovatel PESOPARKu +420 739 452 828

Děkujeme, že respektujete desatero PESOPARKu.