PESOYOGGIES ARÉNA

PESOYOGGIES ARÉNA

 

nabízí krytý prostor plachtové haly o rozloze 15X32m s umělou trávou JUTAgrass Comfort a agility vybavením Kelbel a Duflex

 

Cena pronájmu činí 400 Kč/hod

+ 50 Kč/hod za osvětlení 

 

Rezervaci je možné zrušit 48 hodin předem v opačném případě je nutné rezervaci uhradit

 

Pravidla užívání PESOYOGGIES ARÉNY:

 1. Ve vyhrazeném čase pronájmu je za dění v Joggies aréně (dále jen hale) plně zodpovědný trenér nebo nájemce včetně úklidu překážek. V případě závad a škod je odpovědná osoba povinna tuto informaci neprodleně hlásit provozovateli PESOPARKu
 2. Vstup do haly je možný pouze v čisté obuvi vhodné pro umělou trávu. Přezutí je možné na gumových rohožích u vstupu do haly
 3. Před vstupem do haly musí být psi vyvenčeni. V případě vyvenčení psa v hale je nutné na místě uhradit poplatek 200 Kč a místo náležitě vyčistit přípravkem a ubrousky, které jsou k tomu určené přímo v hale
 4. Volné pobíhání psů po hale vyjma výcviku je zakázáno. Psi můžete umístit do odkládacích boxů nebo vlastních boxů
 5. Zákaz přivazování psů ke konstrukci haly, využijte odkladací boxy
 6. Háravé feny mají vstup do haly zakázán, pokud provozovatel neurčí jinak
 7. Židličky, stolky a další pomůcky (mimo překážek) je možné stavět pouze na gumové rohože, které jsou v hale k dispozici
 8. Při odchodu z haly je odpovědná osoba povinná zkontrolovat řádné uzavření haly a zhasnutá světla
 9. V prostorách a okolo haly je přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm

 

 

Dodržujte desatero PESOPARKu www.pesopark.cz

 

Desatero PESOPARKU

(provozní řád pro návštěvníky)


Vstupem do areálu každý návštěvník stvrzuje souhlas s provozním řádem PESOPARKu.
Tento provozní řád byl vytvořen za účelem nejen ochrany Vás a Vašich psů, ale i pro zajištění bezproblémového provozování PESOPARKu.

 1. Volné pobíhání psů v PESOPARKu je zakázáno, pokud provozovatel neurčí jinak.
 2. Psovod plně zodpovídá za svého psaŠkody způsobené psem nebo jím samým hradí psovod v adekvátní výši.
 3. Venčení psů v PESOPARKu je zakázáno.
 4. Psovod je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech.
 5. Vstup do PESOPARKu je povolen pouze zdravým a řádně naočkovaným psům.
 6. Provozovatel neručí za ztrátu či odcizení věcí návštěvníků PESOPARKu.
 7. Vstup do PESOPARKu je dobrovolný a na vlastní nebezpečí.
 8. Vstup háravým fenám je možný po dohodě s provozovatelem PESOPARKu.
 9. Účastníci výcviků mají povinnost dodržovat pokyny instruktorů.
 10. Za nezletilé návštěvníky PESOPARKu zodpovídá zákonný zástupce.

 

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Pet-medic +420 724 184 840
Provozovatel PESOPARKu +420 739 452 828

Děkujeme, že respektujete desatero PESOPARKu.